بامداد شنبه بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران با استقبال گرم وزیر ورزش و جوانان و جمع زیادی از علاقه مندان بعد از حذف از مسابقات جام جهانی به میهن اسلامی بازگشتند.
resized_391207_465 resized_391208_508 resized_391209_848 resized_391210_605 resized_391211_540 resized_391212_564 resized_391213_243 resized_391214_746 resized_391215_637 resized_391216_658 resized_391217_727 resized_391218_582 resized_391219_893 resized_391220_298 resized_391221_977 resized_391222_926 resized_391223_593 resized_391224_669 resized_391225_917 resized_391226_804 resized_391227_588 resized_391228_195 resized_391229_987 resized_391230_828 resized_391231_153 resized_391232_145 resized_391233_199 resized_391234_571 resized_391235_341 resized_391236_110 resized_391237_585