راه های ساده برای محبوب تر شدن شما نزد دیگران

اگر می خواهید در نزد دوستان و اقوامتان محبوب تر شوید توصیه می کنیم حتما این نکات را بخوانید و به آنها عمل کنید.

20 مهارت برای محبوب شدن

1- سلام دادن را تو آغاز کن زیرا سلام کردن موجب اطمینان طرف مقابل می شود.

2- تبسم کن زیرا تبسم طرف مقابل را سحر می کند و قلبش را می نوازد.

3- به طرف مقابل خود اهمیت ده و از او تقدیر کن و با مردم آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخود کنند.

4- در شادی های مردم شریک شو…

5- نیازهای مردم را برآورده کن زیرا بدین ترتیب به قلبشان راه می یابی. نفس ها با برآورده کردن نیازها پر می شود.

6- از لغزش ها درگذر و در روح و روان خود تسامح نشان بده.

7- در جستجوی شگفتی ها باش و در پی آنها باش که باعث کسب دوستی و جذب قلوب می شود.

8- در هدیه دادن بخیل نباش اگرچه قیمت آن کم باشد زیرا ارزش معنوی آن بیشتر از ارزش مادی است.

9- دوست داشتن را به طرف مقابل اظهار کن زیرا کلمات دوست داشتنی به قلب ها نفوذ می کند.

10- در پی نصیحت مردم باش بگونه ای که آبروی مخاطب نرود.

11- با دیگران در حد توجه شان صحبت کن زیرا افراد میل دارند که در مدار توجه شان کسی با آنها گفتگو کند.

12- خوشبین باش و بشارت را در دور و بر خود پخش کن.

13- اگر دیگران کار خوبی انجام دادند از آنها تعریف کن زیرا ستایش در نفس اثر می گذارد اما در تعریف زیاده روی نکن.

14- کلمات خود را برگزین تا جایگاه تو بالا رود زیرا کلمه نیکو بهترین وسیله برای نوازش قلب هاست.

15- با مردم متواضع باش زیرا انسان ها از کسی که احساس برتری می کند، متنفر هستند.

16- در پی صید عیوب دیگران مباش بلکه به اصلاح عیوب خود مشغول باش.

17- هنر سکوت را بیاموز زیرا مردم کسی را که به آنها گوش می دهد دوست دارند.

18- دایره دانش خود را وسیع گردان و در هر روز دوست تازه ای بدست آور.

19- تلاش کن که تخصص و توجهات خود را متنوع تر سازی، این کار موجب آن می شود که هم دایره علم تو افزایش یابد و هم تعداد دوستانت.

20+ اگر کار خوبی برای شخصی انجام دادی منتظر عوض آن نباش.