خواهران ثروتمند هالیوودی , خواهران هالیوودی


مری کیت و اشلی اولسن: آنها دوقلو هستند و در زمینه مد فعالیت دارند و هم اینکه در دنیای تجارت خیلی موفق میباشند.

خواهران ثروتمند هالیوودی , خواهران هالیوودی

پنه لوپه و موینک کروز: آنها خیلی زود از خانواده مستقل شدند و از 15 سالگی وارد دنیای هالیوود گشتند.

خواهران ثروتمند هالیوودی , خواهران هالیوودی

پاریس هیلتون و نیکی هیلتون:به گزارش ایران ناز نیکی به زیبایی پاریس نیست اما در دنیای تجارت هم پای خواهر بزرگش فعالیت میکند.

خواهران ثروتمند هالیوودی , خواهران هالیوودی

مارتا و جوآنا کروپا: آنها اصالتا لهستانی هستند و هردو مدلهای معروفی میباشند.

خواهران ثروتمند هالیوودی , خواهران هالیوودی

کیم، کورتنی و خوله کارداشیان: آنها به خاطر زیبایی و ثروتشان شهره اند و به تازگی خط تولید پوشاکی راه اندازی کرده اند که پیشبینی میشود خیلی موفق عمل کند.

خواهران ثروتمند هالیوودی , خواهران هالیوودی