189362
اپراتور ایرانی – آفریقایی تلفن همراه در کشورمان در اشتباهی فاحش، پرچم مقدس کشورمان را بدون عبارت مقدس “الله” بر روی سایتش قرار داد؛ اگرچه این اشتباه ساعاتی بعد اصلاح شد.

مراجعان به سایت ایرانسل روز دوشنبه با پرچم مقدس کشورمان بدون عبارت مقدس “الله” مواجه شدند.

098765789

66969869

گفتنی است؛ این اشتباه فاحش و به دور از انتظار، ساعاتی بعد اصلاح شد و در حال حاضر روی سایت این اپراتور عبارت مقدس “الله” روی پرچم کشورمان قرار گرفته است.

اضافه می‎شود پس از این اصلاح در سایت ایرانسل، هنوز هم از 22 الله اکبر در حاشیه‎ی پرچم مقدس کشورمان که به یاد 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی است، خبری نیست.