تجاوز مرد 58 ساله به دختر 7 ساله در استخر

دو پسر 10 و 11 ساله به همراه خواهر 7 ساله شان به منظور شناکردن وارد استخری که در پشت منزل مسکونی یکی از همسایگانشان به نام ارجر اندرسون 58 ساله بود شدند که وی با رویت دختر و برادارشان وارد استخر شد و قصد تجاوز به دختر 7 ساله را کرد.

دختر که در تکالپوی فرار از دست این متجاوزگر پیر بود، مورد اصابت گلوله وی قرار گرفت و جان خود را ازدست داد.

برادران این دختر که حادثه را دیده بودند، پس از حضور پلیس ماجرا را برای ماموران بازگو کردند.

پلیس پس از دستگیری “راجر اندرسون” موفق به کشف اسلحه 9 میلی متری از زیر تخت خواب وی شد و براساس تحقیقات پلیس وی مجوز استفاده از اسلحه را نداشته است.
وی در بازجویی های خود گفت: وی در حال تمرین با اسلحه خود بوده و در بازجویی دیگرش این طور بیان کرد که با شلیک گلوله قصد فراری دادن بچه ها را از استخر شخصی اش داشته است.

به گزارش پلیس گلوله از فاصله 180 متری به پشت دختر 7 ساله اصابت کرده و موجب مرگ جولیا شد.

وی تا اثبات شدن قتل عمد یا غیر عمد در بازداشت پلیس است و تحقیقات برای دستیابی به جزئیات بیشتر برای روشن شدن حقایق وابسته این پرونده ادامه دارد.