تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

مجموعه سخنان حکیمانه از بزرگان

اگر خودتان را در چاله یافتید ، اولین اقدام این است که از کندن دست بردارید !!

 ویل راجرز

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

جملات بزرگان جهان

برای دستیابی به موفقیت باید چیزی را خودتان بخواهید نه این که دیگران بگویند که شما باید بخواهید.

گری کریگ

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

مواجه با شکست نشان میدهد که،

برنامه‌هایتان کامل نبوده‌ است،

پس،از نو برنامه‌ریزی کنید،

دوباره به سمت هدفتان حرکت کنید تا تغییر را ایجاد کنید…

ناپلئون هیل

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

اگرخود را مالک فقط نیمی از وجودمان یعنی آن نیمه خوب بدانیم

 ونیمه دیگر را انکار کنیم، آنگاه نوعی احساس آزاردهنده را تجربه می کنیم

 که گویی همیشه خطایی درماوجود دارد

 ” دبـےفورد “

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

آنچه انسانها را از پای در می آورد

رنجها و سرنوشت نا مطلوبشان نیست

بلکه بی_معناشدن زندگی است که مصیبت بار است

و معنا تنها در لذت و شادمانی نیست

بلکه در رنج و مرگ هم میتوان معنایی یافت.

دکترویکتور فرانکل

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

خداوند کرم ابریشم را به پروانه

دانه ی شن را به مروارید

تکه زغالی را به الماس تغییر میدهد

اگر زمان به سختی گذشت

و تحت فشار بودی ؛

او بر روی تو نیز کار میکند …

ریک وارن

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

جملات بزرگان دنیا

هر لحظه را چنان با شکوه زندگى کن

که گویى واپسین لحظه زندگى ست،

و کسى چه مى داند،

شاید واپسین لحظه باشد…

اشو

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

سخنان بزرگان جهان

‏بخشیدن کسی که به تو بدی کرده

تغییر گذشته نیست، تغییر آینده است.

گاندی

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

عاقبت همه ی ما زیر این خاک

آرام

خواهیم گرفت ،

ما که دمی به همدیگر

مجالِ آرامش ندادیم

آنا آخماتووا

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

سخنان بزرگان جهان و ایران

شخصی به قصد تحقیر کردن،

 “مورچه ای “را با انگشت فشار داد.

 مورچه خندید و گفت:

ای انسان مغرور نباش!

که تو در قبرت برای من وعده غذایی بیش نیستی.

در اوج قدرت مرد باش!!!

محمد خسروانی

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

بخشیدن کسی که به تو بدی کرده

تغییر گذشته نیست، تغییر آینده است.

 گاندی

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست!

من مرده گان بیشماری رادیده ام

که راه میرفتند

حرف می زدند

سیگار میکشیدند

و خیس ازباران

انتظاروتنهایی رادرک میکردند

حسین پناهی

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست …

ویلیام فاکنر

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

جملات بـزرگان

اگر شما رویای خود را نسازید

افرادی شما را استخدام خواهند کرد تا کمک کنید رویایشان را بسازند.

تونی گاسکینز

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

خداوند کرم ابریشم را به پروانه

دانه ی شن را به مروارید

تکه زغالی را به الماس تغییر میدهد

اگر زمان به سختی گذشت

و تحت فشار بودی ؛

او بر روی تو نیز کار میکند …

ریک وارن

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان

اشخاص بزرگ و با همت به کوه می مانند،

هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود

و مردم پست و دون همانند سراب مانند،

که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند.

گوته

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

جملات زیبا از بزرگان

زنِ عاشق همانند

تارِ پوسیده ی گیلیم قدیمی خانه است

به هر جان کندنی که شده

نگه میدارد

اثرِ هنریِ قلبش را …

زنِ عاشق

دل کندن نمی داند چیست!

ساناز یوسفی

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

سخنان بزرگان جهان و ایران

فروختن آب به کسی که

در بیابان مانده کار آسانی‌ است

که هر کسی

می‌تواند آنرا انجام دهد

اما  موفقیت در انتظار کسی است که

بتواند به صحرانشینان

ماسه بفروشد!

بیل گیتس

سخـنان حکیـمانه از بـزرگان, جملات بـزرگان

کاش میشد

برای ساعتی مُرد …!

آن وقت است

که میفهمی …

چه کسی ،

از نبودنت دق می‌کند ،

و چه کسی ذوق …!

دلم ؛

ساعتی مُردن می‌خواهد …!

حسین پناهی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.