امیر مقصودلو که پس از حضورش در تمرین پرسپولیس، اقدام به گرفتن عکس های دو نفره با بازیکنان این تیم می کند در جدیدترین اقدامش عکسی از خودش در کنار حمید استیلی سرمربی سابق پرسپولیس و راه آهن منتشر کرد.