قاتل ستایش در اینستاگرامش نوشته بود

طی هفته های گذاشته خبر قتل و تجاوز وحشتناک به کودک ورامینی توسط نوجوانی 17 ساله، واکنش های متفاوتی را از سوی جامعه و هنرمندان در پی داشته است. تصویر زیر مربوط به قاتل این دختر بچه است که این نوشته را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود.

ghatel-setayesh1.jpg