“آشا ماندلا ” ساکن ایالت جورجیا آمریکا دارنده رکورد بلند ترین موی دنیا است

.

طول موهای این زن آمریکایی بیش از ۱۷ متر است .
در مقام مقایسه، طول موی این زن از طول یک اتوبوس دو کابینه شهری نیز بلند تر است.

304104_863