یکی از دغدغه های این روز های تینا آخوند تبار این است که به همه آرزو هایش رسیده و دیگر هیچ آرزوی ندارد!

 

اخبار,اخبار فرهنگی , تینا آخوندتبار